Lèirmheasan / Reviews

Lèirmheas / Review: An Uinneag don Iar

Lèirmheas / Review: An Uinneag don Iar

An Uinneag don Iar le Mìcheal Klevenhaus Ri fhaotainn bho / Available from Comhairle nan Leabhraichean £7.99 Beurla / English A’ chiad obair sgrìobhaidh a…

Lèirmheas / Review: An Raga

Lèirmheas / Review: An Raga

An Raga le Steaphanaidh Chaimbeul Ri fhaotainn bho / Available from Comhairle nan Leabhraichean £5.00 Beurla / English Anns an leabhar-cloinne seo, tha sinn a’…

Lèirmheas / Review: An Creanaiche

Lèirmheas / Review: An Creanaiche

An Creanaiche le Ruairidh MacIlleathain Ri fhaotainn bho / Available from Comhairle nan Leabhraichean £7.99 Beurla / English Nuair a bha mi nam oige, bha…