Naidheachdan / News

Naidheachan Chlì / Clì News

Naidheachan Chlì / Clì News

Beurla / English Naidheachdan Chlì le Nicola Carty. News from Clì by Nicola Carty. A charaid, Anns an ùine gheàrr a dh’fhalbh, tha Bòrd Stiùiridh…

Naidheachdan chùrsaichean / Course news

Naidheachdan chùrsaichean / Course news

Beurla / English A charaid, Bidh oifis Chlì a’ dùnadh an 31mh dhen Mhàrt 2016. Gheibh sibh fhathast fiosrachadh mu chùrsaichean air làraichean-lìn www.learngaelic.scot agus…