Criomagan na ràithe / Bits and bobs

Criomagan na ràithe / Bits and bobs

facal_nadair
Robyn_2

le Robyn Ireland, Oifigear Gàidhlig, Dualchas Nàdair na h-Alba / by Robyn Ireland, Scottish Natural Heritage Gaelic Officer

Capall-coille /  Capercaillie /  Dealbh le / Picture by https://www.flickr.com/photos/33010465@N04/

Capall-coille / Capercaillie / Dealbh le / Picture by https://www.flickr.com/photos/33010465@N04/

The Gaelic word for a bird’s call is gairm. In its verbal noun form (gairm!), this means call/declare/convene! (e.g gairm bhòt – call a vote, gairm coinneamh – convene a meeting).
The Gaelic for capercaillie (Tetrao urogallus) is capall-coille, meaning ‘the horse or cock of the wood’. As with a lot of the Gaelic names for birds, the name comes from the call of the bird. As the capercaillie have an unusual call similiar to a horse, it was named the horse of the wood.
Another example of a bird’s name coming from its ‘gairm’ is the barn owl (Tyto alba). One of the names for the species is sgreuchag-oidhche, which literally translate as ‘night screecher’.
Discover more Gaelic names for species with Scottish Natural Heritage’s Dictionary of Gaelic Nature Words.

ainm_aite

le Daibhidh Eyre

Chaidh Comann Eachdraidh na Comraich a chur air dòigh ann an 1999, is bha cruinneachadh ainmean-àite na sgìre na phrìomhachas aig an àm sin.
Tha goireas dà-chànanch air leth aig a’ Chomann Ainmean-Àite na Comraich far a bheil iad a’ clàradh ainmean-àite na sgìre eachdraidheil seo, agus gan sealltain air mapa air loidhne. Tha iad cuideachd air beul-aithris, sgeulachdan is fiosrachadh a chur ri mòran dhe na h-ainmean sin. Nam measg tha A’ Chomraich fhèin – ‘The Sanctuary’ ann am Beurla.
The Applecross Historical Society was established in 1999, and creating a collection of local placenames was priority for the organisation at that time.
The Society has a fantastic bilingual resource Ainmean-Àite na Comraich where they record the placenames of this historic district, and display them on an online map. They also show oral history, stories and information about many of those names. Among them is Applecross itself – ‘The Sanctuary’ in English.
Cuimhnich cuideachd gum faigh sibh Ainm-àite na Seachdain, a h-uile seachdain air a’ dhuilleig Facebook aig Ainmean-Àite na h-Alba. Remember you can find a Placename of the Week, every week on the Facebook page of Gaelic Placenames of Scotland.

 

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach

'S urrainn dhut na tagaichean is buadhan HTML a leanas a chleachdadh: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>